שיק-צ'ק לייט הינה תוכנה דרכה ניתן לבצע הדפסה על שיקים ממוחשבים. תוכנה שיק-צ'ק לייט מיועדת לעסקים וחברות אשר עובדות עם חשבון אחד או מקסימום שני חשבונות. צריכת צ'קים שנתית של 250 צ'קים ומעלה לכל חשבון.
תוכנה זו עובדת עם מערכות הפעלה Windows של חברת מייקרוסופט. תוכנה שיק-צ'ק לייט פועלת מול מסד נתונים SQL SERVER.

מפרט תוכנה לייט
תוכנה שיק-צ'ק לייט


הדפסת שיקים ממוחשבים
, ניהול הוצאות, קבלות והפקדות

שיק-צ'ק לייט פותחה במיוחד על מנת לאפשר לכל בעל עסק להתנהל נכון ולהצליח לשלוט על תזרים ההכנסות מול ניהול הוצאות העסק. שיק-צ'ק לייט תאפשר לכם לעשות זאת בקלות וביעילות. תוכנה זו מאפשרת הדפסה על שיקים ממוחשבים ותעזור לכם להפיק שיקים אלו באופן מסודר ובסנכרון צ'קים אשר נפרעו מול הבנק. כמו כן עוד פעולות רבות כמו שיוך קבצים מכונן Google Drive לפקודת תשלום, הפקת קבלות, ביצוע הפקדות לבנק, שליטה על תזרים המזומנים של העסק. הדפסה על צ'קים מתוכנת שיק-צ'ק חוסכת לכם את מילוי השיק באופן ידני ותקטין את הסיכוי לזיוף הצ'קים שלכם.

בהזמנת שיק-צ'ק לייטהטבעה מתכתית כסופהבמתנה!לפרטים נוספים חייגו 1800-877-222

הצטרפו לאלפי לקוחות מרוצים!

הצעת מחיר בהתאמה לצורכי העסק שלכם

מפרט תוכנה שיק-צ'ק לייט

הגדרות משתמש של תוכנת שיק-צ'ק
 • הגנת רקע על גבי השיק בזמן הדפסה
 • הדפסת שם מוטב והסכום- הגנה נגד זיוף צ'קים
 • הגדרת אפשרות הדפסת השיקים עם תאריך עברי / לועזי – ניתן את שניהם יחד
 • הגדרת חברה ובנק ברירת מחדל לעבודה רציפה
 • הגדרת מדפסת צ'קים לכל חשבון
 • הפעלה / כיבוי התרעת מערכת ניכוי מס
 • הפעלה / כיבוי של מערכת בדיקת שיקים כפולים
 • הגדרת מדפסת קבועה להפקת דוחות
 • הפעלה / כיבוי משיכת הערות מכרטיס לקוח
 • הסתרת בנקים / חברה מחלון הדפסת שיקים בעת הצורך
 • הגדרת משתמשים והרשאות כניסה למערכת
 • הגדרת מפתח הגנה נגד הדפסה לא מורשית
 • הגדרת מאפייני סנכרון תנועות יומן גוגל
 • הגדרת סחירות השיק לכל חברה ובנק
 • הגדרת הגבלת הוצאות בין טווח תאריכים לכל חשבון בנק
 • בחירת שפה לממשק שיק-צ'ק – עברית / ערבית
 • מערכת עדכון תוכנה עצמאית

הגדרת כרטיס בתוכנת שיק-צ
 • אפשרות הקלדת כתובת מלאה, לנוחות שליחה בדואר
 • הגדרת הגבלת סחירות שיק עבור כל כרטיס – למוטב בלבד / ללא הגבלת סחירות
 • הגדרת תנאי תשלום לכל כרטיס – מופיע בעת הפקת שיק
 • ייצוא רשימת כרטיסים לאקסל
 • הגדרת ניכוי מס ותוקף האישור
 • הגדרת כרטיס לתאימות מערכת 1000 של רשות המיסים
 • הגדרת כל כרטיס לפי סעיף רצוי. מיועד לביצוע חתכים בדוחות
 • הגדרת מספר חשבשבת וסוג תנועה לכל כרטיס, להעברה נוחה לחשבשבת
 • הוספת כרטיסים ללא הגבלה
 • איחוד כרטיסים זהים – מאחד גם את השיקים המשויכים
 • כרטיס תשלום מזדמן – לתשלומים חד פעמיים
 • אפשרות רישום שם כרטיס לתצוגה ושם שונה להדפסה על גבי הצ'ק
 • צפייה וסינון בצורה טבלאית
 • מערכת זיהוי כרטיסים כפולים
הדפסת שיקים תוכנת שק-צ
 • כמות חברות ובנקים ללא הגבלה בתוכנה אחת
 • ניתן לערוך צ'ק לפני הדפסה
 • בחירת בנק ברירת מחדל – בזמן הפקת שיק, הבנק נבחר באופן אוטומטי
 • בזמן הכנת השיק ניתן לראות פרטי לקוח / ספק
 • חישוב פרעון הצ'ק לפי תנאי תשלום המוגדרים לכרטיס
 • אפשרות לשיוך השיק לקובץ / קבצים בגוגל דרייב
 • הקלדת הערות עם פירוט סכום
 • שדה חישוב סך הסכומים לתשלום – ניתן להשתמש בכפל חילוק חיבור וחיסור
 • משיכת הערות קבועות מכרטיס נבחר
 • ייצוא לאקסל – רשימת שיקים לפני הדפסה
 • הפקה של רשימת שיקים לפני הדפסה
 • הגבלת סחירות ניתנת להגדרה בכל שיק
 • זיהוי מספרי שיקים כפולים
 • זיהוי תשלומים כפולים – שיק שבוצע לאותו כרטיס על אותו סכום
 • ביצוע חלוקה לתשלומים
 • חישוב מע"מ
 • שרות שיקים פתוחים – בתשלום נוסף
 • ניתן להפעיל בהגדרות התרעה בזמן הפקת צ'ק בהעדר תוקף ניכוי מס
 • הקלדת חשבונית ספק – השיק יוכנס למערכת ע"פ תשלום חשבונית
 • תצוגה מקדימה של תזרים עתידי בזמן הפקת שיק
 • משיכת נתונים מחשבונית ספק שהוקלדה
שיקים מודפסים תוכנת שי-צ
 • צפייה בשיקים בצורה דינמית אשר הופקו מהמערכת
 • אפשרות הוספת הוצאות ידניות – שיקים ידניים / ויזה / העברה בנקאית
 • אפשרות לשיוך השיק לקובץ / קבצים בגוגל דרייב
 • ניהול תזרים – מעקב אחר תשלומים שבוצעו ושלא בוצעו
 • מסננים משופרים – צפייה לפי כל חתך אפשרי
 • יצירת קבוצות – מסדר את הטבלה לקבוצות לפי עמודה שנבחרה
 • אפשרות הפרדה בין חברות ובנקים
 • אפשרות ביטול שיק
 • אפשרות סימון – "נפרע בבנק", ישנו ממשק המבצע זאת בצורה אוטומטית
 • בכל תשלום מוגדר סוג התשלום – הופק מהמערכת או שיק ידני / העברה / כרטיס אשראי
 • אפשרות ייצוא נתונים לאקסל
 • עדכון שיקים שהודפסו – תאריך, הערות
 • חלון נוסף – רשימת טבלת ציר סיכום – טבלת תזרים מקצועית
 • חלון נוסף – חתך סוגי תשלומים – מציג בצורת עוגה את סוגי התשלומים ששולמו
 • צפייה בתזרים מזומנים של החברה
 • מערכת חיפוש כוללת לכל השדות ברשימה – ללא צורך בחיפוש בעמודה ספציפית
דוח הכנסות מתוכנת שיק-צ
 • צפייה בדוחות סטטיים
 • צפייה לפי כל חתך אפשרי
 • צפייה בנתונים כדוח להדפסה
 • ייצוא דוח לקבצי וורד, אקסל או PDF
 • דוח מותאם לרואה חשבון
 • מוצג בדוח פרעון השיק ופירעון בבנק – לפי נתונים ממשק תדפיס בנק
 • ניתן לסדר את הרשימה לפי עמודה נבחרת
 • ניתן לצפות לפי חתך סעיף מאזן
 • שליחת דוח רצוי למייל
 • בעת הצגת דוח זה לרואה חשבון, אין צורך לצרף העתקים
דוחות מתוכנת שיק-צ'ק
 • הפקת קבלות
 • כרטיסים של קבלות מופרדים ממערכת שיקים יוצאים
 • כל קבלה יכולה לכלול מספר תשלומים
 • סוגי תשלום – שיק, מזומן, ויזה, העברה בנקאית
 • צפייה מרוכזת בכל הקבלות
 • אפשרות ביטול קבלה מהמערכת
 • ייצוא / הדפסה רשימת קבלות לפי מסנן רצוי
 • הפקת העתקי קבלות ברצף
 • הפקדה לבנק – תוך בחירה מרשימת קבלות
 • כל קבלה כוללת מספר רב של קבלות שהגיע מועד פרעונם
 • רשימת העתקי הפקדות
 • כל קבלה או הפקדה מופרדים ע"י חברה ובנק
 • ניהול תזרים הוצאות והכנסות לפי כל חתך
 • צפייה בתזרים מזומנים של החברה
ממשק תוכנת שיק-צ
 • יבוא תדפיס בנק לבדיקת שיקים שנפרעו –  התאמות בנקים
 • ייצוא פעולות לחשבשבת – העברה לחשבשבת (MOVEIN.DAT)
 • קליטת חשבונית ספק למערכת
 • קליטת הוראות תשלום – מאקסל בצורה מרוכזת / קובץ משכורות מתוכנת שכר
 • יבוא רשימת  לקוחות / ספקים מאקסל
 • מערכת 1000 רשות המיסים – בדיקה ניכוי מס ותוקף אישור מס
 • גיבוי יומי מלא של הנתונים – תדירות גיבוי כל שעתיים
 • הגדרת סחירות שיק לכל חברה ובנק
 • אפשרות שיוך נתונים לקובץ / קבצים בגוגל דרייב
 • אפשרות שיוך תנועות לוח שנה גוגל
 • אפשרות שיוך מסמכים מגוגל דרייב לכל תנועה
 • הקלדת חשבונית ספק למערכת
 • מסד נתונים ענן – SQL Server
 • גרסאות עדכניות ללא תשלום נוסף
 • הדרכה לעבדה על תוכנת שיק-צ'ק ע"י נציג מחברתנו
 • תמיכת נציג שרות בקליק

צרו קשר וקבלו את השירות הכי טוב והכי מהיר!

הצעת מחיר בהתאמה לצורכי העסק שלכם

הפקת צ'קים בהתאמה לכל הבנקים

הדפסת צ'קים מתוכנת שיק-צ'ק
בהתאמה מלאה לכל הבנקים ועמידה בתקן 501