תוכנה להדפסה
וניהול שיקים יוצאים ונכנסים

חוק בנק ישראל


מה אומר בנק ישראל?

חוק בנק ישראל

שיק הינו אמצעי תשלום מקובל וזמין בדומה לכרטיס אשראי, מזומן, העברה בנקאית וכיוצא בזה. ישנם יתרונות וחסרונות באמצעי תשלום זה כפי שנראה בהמשך.
היתרון הבולט באמצעי תשלום זה הוא האפשרות לבטל אותו ע"י הוראה לבנק, דבר שקשה מאוד לבצע בעסקת כרטיס אשראי לדוגמא.
חסרון בולט באמצעי תשלום זה הוא האפשרות שאפשר להעביר את השיק לצד שלישי ולפרוע אותו מבלי שהסחורה ניתנה במלואה ללקוח. אך על חסרון זה ניתן להתגבר ברישום הגבלה פשוטה על גבי השיק: "למוטב בלבד".

רוצים הגנה? התגוננו באמצעות תוכנת שיק-צ'ק

ניתן להזמין את השיקים מודפסים מראש עם הגבלת סחירות "למוטב בלבד". בצורה זו אין אפשרות להעביר את השיקים לצד שלישי בשום צורה. בשיקים שמודפסת עליהם הגבלת סחירות זו לא ניתן לבצע שינוי למעט שינוי תאריך או סכום. במידה וע"ג השיק לא ניתנה הגבלת סחירות יהא אפשרי להעביר את השיק לצד שלישי כתמורה לעסקה שבוצעה.

ניתן לבטל שיק שהונפק ע"י נתינת הוראה כזו לבנק של בעל החשבון. על הבנק לכבד את רצון הלקוח ולבטל את השיק. יתרון זה הוא כמעט בלעדי לאמצעי תשלום זה והקלות היחסית בעניין מוסיפה לו.

בקווים הפקות דפוס י.ח. בע"מ אנו מדפיסים את השיקים ע"פ הזמנת הלקוח ובאישור הבנק שלו. כלומר, הבנק הוא זה שמאשר את סדרת השיקים המיועדת, בודק את מצב חשבון הלקוח והאם אינו מוגבל מאיזו שהיא סיבה. במידה והבנק אינו מאשר את הדפסת השיקים צריכה להיות סיבה מספקת הן ללקוח והן לחברתנו.

"חוק שיקים ללא כיסוי" מסביר כי: (א) לא ינפיק אדם טפסי שיקים אלא אם כן נתקיימו כל אלה: (1) הוא קיבל את אישור הבנק שבו מתנהל החשבון שעליו מיועדים להמשך שיקים בטפסים האמורים. (2) על גבי טפסי השיקים מוטבעים הפרטים האישיים שאישר הבנק האמור למנפיק. (ב) לא יסרב בנק סירוב בלתי סביר לתת אישור כאמור.

הזמנות של פנקסי שיקים, שיקים ממוחשבים, על כולם ככולם חלים אותם החוקים. יש לבדוק דרך מי להזמינם, מה לרשום בהם, כיצד להגביל את סחירותם אם בכלל, כיצד מבטלים הוראת תשלום והאם זהו אמצעי התשלום הנכון בשבילכם.