תוכנה להדפסה
וניהול שיקים יוצאים ונכנסים

תוכנה להדפסת שיקים - תקן 501


האם התוכנה שלכם תואמת לתקן החדש?

תוכנת שיק-צ'ק

על רקע כניסת חוק המזומן לתוקפו, בנק ישראל עדכן את התקן על פיו מודפסים שיקים בישראל. בשביל למנוע בלבול בקרב ציבור משתמשי הצ'קים ועל מנת שלא יעברו על החוקים החדשים בנק ישראל הוציא דגם חדש לפיו יודפסו בקרוב הצ'קים החדשים. 

בואו נעשה סדר בבלגן, ריכזנו עבורכם את הנושאים החשובים להבנה והכרת הדפסת שיקים ממוחשבים החל יולי 2019.

אז איך יראו השיקים החדשים?

מחודש יולי 2019 כל שיק המודפס ללא הגבלת סחירות (ללא הגבלה של "מוטב בלבד" בשיק) יחוייב להיות עם הדפס של טבלה בגב השיק אשר תנחה את המשלם או המקבל לגבי המידע שהם נדרשים לציין בגב השיק לצורך הסבתו בצורה חוקית. הטבלה תודפס רק על גבי השיקים שלא הודפסה עליהם הגבלה של "למוטב בלבד".
ראו דוגמא הדפס על גב צ'ק סחיר:

גב צ'ק סחיר

כמו כן בוצעו שינויים בחזית הצ'ק, התחלפו מיקומי התאריך והחתימה בחזית השיק. התאריך מופיע במרכז הצ'ק והחתימה מצדו הימני של השיק. שינוי זה נעשה על מנת למנוע כתיבה על גבי הפס המגנטי בתחתית השיק, ובכדי להדגיש את ההבדלים שמביא אתו התקן החדש.
להלן דוגמא של חזית השיק האחיד על פי תקן 501 :
שיק ללא הגבלת סחירות -

חזית צ'ק סחיר

שיק עם הגבלת סחירות -

חזית צ'ק לא סחיר

מה חשוב לדעת בנושא

בנק ישראל הנחה את הבנקים כך שצ'קים שיופקדו למשמרת לפני תאריך כניסת החוק לתוקף ויוצגו לגבייה לאחר תאריך כניסת החוק לתוקף, לא יוחזרו גם אם לא יעמדו בחוק לצמצום המזומן.
החוק מטיל אחריות על הבנקים, בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא לפרוע צ'קים החורגים מהמגבלות מרגע כניסת החוק לתוקפו ביולי 2019.
לצד האחריות שמוטלת על הבנקים חשוב גם שהלקוח הפרטי יערך לשינויים על פי התקן החדש.


איך נערכים לשינוי? כמה דברים שחשוב לזכור

  • החוק החדש אשר נכנס לתוקפו החל מ- 01.07.2019 משמעותי לגבי שיקים ללא סימון "למוטב בלבד" (שיקים סחירים), זאת עקב החוק המזומנים שנכנס ב01.01.2019 .
  • אם הנכם ממשתמשי הצ'קים הממוחשבים תוודאו שהתוכנה שלכם תומכת בתקן 501 – השיק האחיד. תוכנה תצטרך לתת מענה בנושא שינוי מיקומי התאריך.
  • אם יש ברשותכם צ'קים סחירים דחויים שלא הפקדתם למשמרת בבנק, מומלץ להפקיד לפני כניסת החוק לתוקפו בכדי שלא יוחזרו או יועקבו.
  • אם ישנם שיקים עם "למוטב בלבד", תקן 501 אינו שינה דבר בנושא למעט חזית השיק ומיקום אזור החתימה.
  • שיקים "למוטב בלבד" מהדור הישן יתקבלו בבנקים גם לאחר כניסתו של החוק החדש, אין צורך לבצע הדפסה בגב השיק בשיקים הללו.
  • במידה והנכם לקוחות חברתנו ויש בידכם שיקים סחירים ללא טבלה מהדור הישן, חברתנו מספקת  פתרון בנושא. צרו קשר עמנו.
  • ללקוחות שברשותם תוכנת שיק-צ'ק, חברתנו משדרגת את התוכנה לכלל הלקוחות לפי התקן החדש של בנק ישראל. עדכון תוכנה זה מבוצע ללא עלות וכחלק מהשרות של חברתנו.

לחץ כאן, לאתר של בנק ישראל , תקנים ומפרטים - הצ'ק האחיד​.


צרו קשר, בכל שאלה או בקשה , קווים הפקות דפוס.