תוכנה להדפסה על צ'קים
וניהול תזרים מזומנים בעסק

חייגו: 1-800-877-222

גב צ'ק ללא הגבלת סחירות

שבלונה גב צ'ק למבחר תוכנות

כחלק משינוי נוסח שיקים - תקן 501, החל מתאריך 01/07/2019 שיקים ללא הגבלת סחירות מחוייבים בהדפסת טבלה בגב השיק לצורך אפשרות ביצוע הסבת השיק. להלן פורמט לתוכנת שיק-צ'ק. כל זאת בכדי שלא תצטרכו להנפיק שיקים מחדש.


לחץ כאן - לדף פורמטים המלא של חברתנו

לצפייה לחץ על שבלונה לתוכנת שיק-צ'ק

פלט הדפסת גב - תוכנת שיק-צ'ק

Forest