תוכנה להדפסה על צ'קים
וניהול תזרים מזומנים בעסק

חייגו: 1-800-877-222

שיק-צ'ק לייט - מפרט תוכנה

שיק-צ'ק תוכנה לניהול תזרים והדפסה על שיקים ממוחשבים

שיק-צ'ק לייט מיועדת לעסקים העובדים בין  1-2 חשבונות בצריכת צ'קים שנתית של 250 צ'קים ומעלה לכל חשבון.
תוכנה זו עובדת עם מערכות הפעלה WIN7,WIN8,Windows 10 של חברת מייקרוסופט.
תוכנה זו פועלת עם מסד נתונים ענן SQL SERVER של חברתנו.
מפרט תוכנת שיק-צ'ק לייט - ניתן לצפות בתחתית הדף
שיק-צ'ק לייט

מפרט תוכנת שיק-צ'ק לייט:

   הגדרות משתמש:

 • הגנת רקע על גבי השיק בזמן הדפסה. הדפסת שם מוטב והסכום נגד זיופים.
 • הגדרת אפשרות הדפסת השיקים עם תאריך עברי/לועזי - ניתן את שניהם יחד.
 • הגדרת חברה ובנק קבועים.
 • אפשרות להגדיר מדפסת שיקים לכל חברה / בנק.
 • הפעלה/כיבוי מערכת ניכוי מס
 • הפעלה/כיבוי מערכת בדיקת שיקים כפולים.
 • אפשרות לשיוך נתונים לקובץ/קבצים בגוגל דרייב
 • הקלדת חשבונית ספק למערכת
 • הגדרת מדפסת קבועה להפקת שיקים.
 • הגדרת מדפסת קבועה להפקת דוחות.
 • הגדרת תיבת דואר לשליחה לרואה חשבון.
 • הפעלה/כיבוי משיכת הערות מכרטיס לקוח.
 • הסתרת בנקים/חברה מחלון הדפסת שיקים בעת הצורך.
 • הגדרת משתמשים והרשאות כניסה למערכת.
 • הגדרת מפתח הגנה נגד הדפסה לא מורשית.
 • הגדרת סחירות השיק לכל חברה ובנק.
 • הגדרת טווח תאריכים להגבלת סכום תשלום לכל חברה ובנק.
 • הגדרת טווח תאריכים להגבלת סכום תשלום לכלל החברות והבנקים.
 • מערכת עדכון תוכנה עצמאית

כרטיסים:

 • אפשרות הקלדת כתובת מלאה. לנוחות שליחה בדואר.
 • הגדרת הגבלת סחירות שיק עבור כל כרטיס - למוטב בלבד/קרוס ...
 • הגדרת תנאי תשלום לכל כרטיס. מופיע בעת הפקת שיק.
 • ייצוא רשימת כרטיסים לאקסל או הדפסה לפי סינון רצוי.
 • הגדרת ניכוי מס ותוקף האישור.
 • הגדרת כרטיס לתאימות מערכת 1000 של רשות המיסים.
 • הגדרת כל כרטיס לפי סעיף רצוי. מיועד לביצוע חתכים בדוחות.
 • הגדרת מספר חשבשבת וסוג תנועה לכל כרטיס, להעברה נוחה לחשבשבת
 • הוספת כרטיסים ללא הגבלה
 • איחוד כרטיסים זהים - מאחד גם את השיקים המשוייכים
 • כרטיס תשלום מזדמן - לתשלומים חד פעמיים
 • אפשרות רישום שם כרטיס לתצוגה ושם שונה להדפסה
 • צפייה וסינון בצורה טבלאית
 • מערכת זיהוי כרטיסים כפולים

הדפסת שיקים:

 • כמות חברות ובנקים ללא הגבלה בתוכנה אחת
 • בחירת בנק ברירת מחדל - בזמן הפקת שיק, בנק מסומן באופן אוטומטי.
 • הדפסת שיקים - בחירת כרטיס מציג את טלפון, נייד , איש קשר ותנאי תשלום
 • בעת לחיצה על תנאי תשלום, יחושב התאריך לפי ערך תנאי תשלום שבמערכת
 • אפשרות לשיוך השיק לקובץ/קבצים בגוגל דרייב
 • הקלדת הערות עם פירוט סכום.
 • חישוב שדה פירוט סכום - ניתן להשתמש בכפל חילוק חיבור וחיסור
 • משיכת הערות קבועות מכרטיס נבחר.
 • ייצוא לאקסל - רשימת שיקים לפני הדפסה
 • הדפסת רשימת שיקים לפני הדפסה
 • הגבלת סחירות ניתנת להגדרה בכל שיק
 • זיהוי מספרי שיקים כפולים
 • זיהוי תשלומים כפולים - שיק שבוצע לאותו כרטיס על אותו סכום
 • ביצוע חלוקה לתשלומים
 • בעת חלוקה לתשלומים המערכת מוסיפה בהערות את מספר התשלום וסה"כ תשלומים
 • חישוב מע"מ
 • אופציית שרות שיקים פתוחים - בתשלום נוסף
 • התרעה כאשר לא קיים לכרטיס תוקף ניכוי מס. - ניתן להפעלה בהגדרות
 • מערכת קליטת עתידית לשיקים על פי חשבונית ספק
 • הקלדת חשבונית ספק -  השיק יוכנס למערכת ע"פ תשלום חשבונית
 • תצוגה סכומים בזמן הפקת שיק אודות שיקים שהודפסו ושיקים שנפרעו לפי תאריך מוגדר
 • משיכת נתונים מחשבונית ספק שהוקלדה

שיקים שהודפסו:

 • צפייה בשיקים בצורה דינאמית אשר הופקו מהמערכת
 • אפשרות הוספת הוצאות ידניות - שיקים ידניים, ויזה, העברה בנקאית...
 • אפשרות לשיוך השיק לקובץ/קבצים בגוגל דרייב
 • ניהול תזרים - מעקב אחר תשלומים שבוצעו ושלא בוצעו מהמערכת
 • מסננים משופרים - צפיה לפי כל חתך אפשרי
 • יצירת קבוצות - מסדר את הטבלה לקבוצות לפי עמודה שנבחרה
 • אפשרות הפרדה בין חברות ובנקים.
 • אפשרות ביטול שיק
 • אפשרות סימון - נפרע בבנק - ישנו ממשק המבצע זאת בצורה אוטומטית
 • בכל תשלום מוגדר סוג התשלום - הופק מהמערכת או שיק ידני, העברה, ויזה...
 • אפשרות ייצוא נתונים לאקסל.
 • עדכון שיקים שהודפסו - תאריך, הערות...
 • חלון נוסף - רשימת טבלת ציר סיכום - טבלת תזרים מקצועית
 • חלון נוסף - חתך סוגי תשלומים - מציג בצורת עוגה את סוגי התשלומים ששולמו
 • צפייה בתזרים מזומנים של החברה 
 • מערכת חיפוש כוללת לכל השדות ברשימה - ללא צורך בחיפוש בעמודה ספציפית

דוחות:

 • צפייה בדוחות סטטים
 • צפייה לפי כל חתך אפשרי
 • צפייה בנתונים כדוח להדפסה
 • ייצוא דוח לקבצי וורד, אקסל או PDF
 • דוח מותאם לרואה חשבון
 • מוצג בדוח פרעון השיק ופרעון בבנק - לפי נתונים ממשק תדפיס בנק.
 • ניתן לסדר את הרשימה לפי עמודה נבחרת.
 • ניתן לצפות לפי חתך סעיף מאזן
 • שליחת דוח רצוי למייל בלחיצה אחת!!!
 • בעת הצגת דוח זה לרואה חשבון, אין צורך לצרף העתקים

קבלות והפקדות:

 • הפקת קבלות
 • כרטיסים של קבלות מופרדים ממערכת שיקים יוצאים
 • כל קבלה יכולה לכלול מספר תשלומים
 • סוגי תשלום - שיק, מזומן, ויזה, העברה בנקאית
 • צפייה מרוכזת בכל הקבלות
 • אפשרות ביטול קבלה מהמערכת
 • ייצוא/הדפסה רשימת קבלות לפי מסנן רצוי
 • הפקת העתקי קבלות ברצף
 • הפקדה לבנק - תוך בחירה מרשימת קבלות
 • כל קבלה כוללת מספר רב של קבלות שהגיע מועד פרעונם
 • רשימת העתקי הפקדות
 • כל קבלה או הפקדה מופרדים ע"י חברה ובנק
 • ניהול תזרים הוצאות והכנסות לפי כל חתך
 • צפייה בתזרים מזומנים של החברה 

ממשקים:

 • יבוא תדפיס בנק לבדיקת שיקים שנפרעו -  סימון השיקים כנפרעו בצורה אוטומטית
 • ייצוא פעולות לחשבשבת - העברה לחשבשבת - גם לגרסאות דוס
 • קליטת חשבונית ספק למערכת
 • קליטת הוראות תשלום מאקסל בצורה מרוכזת
 • יבוא רשימת  לקוחות/ספקים מאקסל
 • מערכת 1000 רשות המיסים - בדיקה ניכוי מס ותוקף אישור מס
 • פרטי חברה - חלון לעדכון פרטים להתקשרות בעת עדכון תוכנה
 • גיבוי יומי של כל הנתונים בשעות הבוקר המוקדמות   (גיבוי במשך היום - כל 2 שעות).
 • תמיכת נציג שרות בקליק אחד
 • הגדרת סחירות שיק לכל חברה ובנק
 • מסד נתונים ענן - SQL Server
 • גרסאות עדכניות ללא תשלום נוסף
 • גרסאות עדכניות - עדכון אוטומטי
 • הדרכת תוכנה, ממשקים והסבר אודות עדכונים ע"י נציג בזמן אמת.