תוכנה להדפסה על צ'קים
וניהול תזרים מזומנים בעסק

חייגו: 1-800-877-222

שיק-צ'ק פרו | הדפסת שיק לעסקים | הדפסת צ'קים עצמאית

הדפסה על גבי שיקים רקע כחול - מדפסת מגנטית

שיק-צ'ק פרו מיועדת לעסקים העובדים עם חשבון אחד או יותר וצריכת השיקים השנתית מגיעה ל 1,000 צ'קים ומעלה.
תוכנה זו עובדת עם מערכות הפעלה WIN7,WIN8,Windows 10 של חברת מייקרוסופט. תוכנה זו פועלת עם מסד נתונים ענן SQL SERVER של חברתנו.
שיק-צ'ק פרו הינה מערכת להדפסת צ'קים על נייר חלק.
מפרט תוכנת שיק-צ'ק פרו - ניתן לצפות בתחתית הדף

שיק-צ'ק פרו

מפרט תוכנת שיק-צ'ק פרו:

   הגדרות משתמש:

 • הגנת רקע על גבי השיק בזמן הדפסה. הדפסת שם מוטב והסכום נגד זיופים.
 • הקלדת חשבונית ספק למערכת
 • אפשרות לשיוך נתונים לקובץ/קבצים בגוגל דרייב
 • הגדרת אפשרות הדפסת השיקים עם תאריך עברי/לועזי - ניתן את שניהם יחד.
 • הגדרת חברה ובנק קבועים.
 • אפשרות להגדיר מדפסת שיקים לכל חברה / בנק.
 • הפעלה/כיבוי מערכת ניכוי מס
 • הפעלה/כיבוי מערכת בדיקת שיקים כפולים.
 • הגדרת מדפסת קבועה להפקת שיקים.
 • הגדרת מדפסת קבועה להפקת דוחות.
 • הגדרת תיבת דואר לשליחה לרואה חשבון.
 • הפעלה/כיבוי משיכת הערות מכרטיס לקוח.
 • הסתרת בנקים/חברה מחלון הדפסת שיקים בעת הצורך.
 • הגדרת משתמשים והרשאות כניסה למערכת.
 • הגדרת מפתח הגנה נגד הדפסה לא מורשית.
 • הגדרת סחירות השיק לכל חברה ובנק.
 • הגדרת טווח תאריכים להגבלת סכום תשלום לכל חברה ובנק.
 • הגדרת טווח תאריכים להגבלת סכום תשלום לכלל החברות והבנקים.
 • מערכת עדכון תוכנה עצמאית

כרטיסים:

 • אפשרות הקלדת כתובת מלאה. לנוחות שליחה בדואר.
 • הגדרת הגבלת סחירות שיק עבור כל כרטיס - למוטב בלבד/קרוס ...
 • הגדרת תנאי תשלום לכל כרטיס. מופיע בעת הפקת שיק.
 • ייצוא רשימת כרטיסים לאקסל לפי סינון רצוי.
 • הגדרת ניכוי מס ותוקף האישור.
 • הגדרת כרטיס לתאימות מערכת 1000 של רשות המיסים.
 • הגדרת כל כרטיס לפי סעיף רצוי. מיועד לביצוע חתכים בדוחות.
 • הגדרת מספר חשבשבת וסוג תנועה לכל כרטיס, להעברה נוחה לחשבשבת
 • הוספת כרטיסים ללא הגבלה
 • איחוד כרטיסים זהים - מאחד גם את השיקים המשוייכים
 • כרטיס תשלום מזדמן - לתשלומים חד פעמיים
 • אפשרות רישום שם כרטיס לתצוגה ושם שונה להדפסה
 • צפייה וסינון בצורה טבלאית
 • מערכת זיהוי כרטיסים כפולים

הדפסת שיקים:

 • הדפסת שיק עם פס מגנטי, לוגו בנק ופרטי החברה
 • כמות חברות ובנקים ללא הגבלה בתוכנה אחת
 • בחירת בנק ברירת מחדל - בזמן הפקת שיק, בנק מסומן באופן אוטומטי.
 • הדפסת שיקים - בחירת כרטיס מציג את טלפון, נייד , איש קשר ותנאי תשלום
 • בעת לחיצה על תנאי תשלום, יחושב התאריך לפי ערך תנאי תשלום שבמערכת
 • הקלדת הערות עם פירוט סכום.
 • חישוב שדה פירוט סכום.
 • משיכת הערות קבועות מכרטיס נבחר.
 • ייצוא לאקסל - רשימת שיקים לפני הדפסה
 • אפשרות לשיוך נתונים לקובץ/קבצים בגוגל דרייב
 • הדפסת רשימת שיקים לפני הדפסה
 • הגבלת סחירות ניתנת להגדרה בכל שיק
 • זיהוי מספרי שיקים כפולים
 • זיהוי תשלומים כפולים - שיק שבוצע לאותו כרטיס על אותו סכום
 • ביצוע חלוקה לתשלומים
 • בעת חלוקה לתשלומים המערכת מוסיפה בהערות את מספר התשלום וסה"כ תשלומים
 • חישוב מע"מ
 • אופציית שרות שיקים פתוחים - בתשלום נוסף
 • התרעה כאשר לא קיים לכרטיס תוקף ניכוי מס. - ניתן להפעלה בהגדרות
 • מערכת קליטת עתידית לשיקים על פי חשבונית ספק
 • הקלדת חשבונית ספק -  השיק יוכנס למערכת ע"פ תשלום חשבונית
 • תצוגה סכומים בזמן הפקת שיק אודות שיקים שהודפסו ושיקים שנפרעו לפי תאריך מוגדר

שיקים שהודפסו:

 • צפייה בשיקים בצורה דינאמית אשר הופקו מהמערכת
 • אפשרות הוספת הוצאות ידניות - שיקים ידניים, ויזה, העברה בנקאית...
 • ניהול תזרים - מעקב אחר תשלומים שבוצעו ושלא בוצעו מהמערכת
 • מסננים משופרים - צפיה לפי כל חתך אפשרי
 • יצירת קבוצות - מסדר את הטבלה לקבוצות לפי עמודה שנבחרה
 • אפשרות הפרדה בין חברות ובנקים.
 • אפשרות ביטול שיק
 • אפשרות לשיוך נתונים לקובץ/קבצים בגוגל דרייב
 • אפשרות סימון - נפרע בבנק - ישנו ממשק המבצע זאת בצורה אוטומטית
 • בכל תשלום מוגדר סוג התשלום - הופק מהמערכת או שיק ידני, העברה, ויזה...
 • אפשרות ייצוא נתונים לאקסל.
 • עדכון שיקים שהודפסו - תאריך, הערות...
 • חלון נוסף - רשימת טבלת ציר סיכום - טבלת תזרים מקצועית
 • חלון נוסף - חתך סוגי תשלומים - מציג בצורת עוגה את סוגי התשלומים ששולמו
 • צפייה בתזרים מזומנים של החברה 
 • מערכת חיפוש כוללת לכל השדות ברשימה - ללא צורך בחיפוש בעמודה ספציפית

דוחות:

 • צפייה בדוחות סטטים
 • צפייה לפי כל חתך אפשרי
 • צפייה בנתונים כדוח להדפסה
 • ייצוא דוח לקבצי וורד, אקסל או PDF
 • דוח מותאם לרואה חשבון
 • מוצג בדוח פרעון השיק ופרעון בבנק - לפי נתונים ממשק תדפיס בנק.
 • ניתן לסדר את הרשימה לפי עמודה נבחרת.
 • ניתן לצפות לפי חתך סעיף מאזן
 • שליחת דוח רצוי למייל בלחיצה אחת!!!
 • בעת הצגת דוח זה לרואה חשבון, אין צורך לצרף העתקים

קבלות והפקדות:

 • הפקת קבלות
 • כרטיסים של קבלות מופרדים ממערכת שיקים יוצאים
 • כל קבלה יכולה לכלול מספר תשלומים
 • סוגי תשלום - שיק, מזומן, ויזה, העברה בנקאית
 • צפייה מרוכזת בכל הקבלות
 • אפשרות ביטול קבלה מהמערכת
 • ייצוא/הדפסה רשימת קבלות לפי מסנן רצוי
 • הפקת העתקי קבלות ברצף
 • הפקדה לבנק - תוך בחירה מרשימת קבלות
 • כל קבלה כוללת מספר רב של קבלות שהגיע מועד פרעונם
 • רשימת העתקי הפקדות
 • כל קבלה או הפקדה מופרדים ע"י חברה ובנק
 • ניהול תזרים הוצאות והכנסות לפי כל חתך
 • צפייה בתזרים מזומנים של החברה 

ממשקים:

 • יבוא תדפיס בנק לבדיקת שיקים שנפרעו -  סימון השיקים כנפרעו בצורה אוטומטית
 • ייצוא פעולות לחשבשבת - העברה לחשבשבת - גם לגרסאות דוס
 • קליטת הוראות תשלום מאקסל בצורה מרוכזת
 • יבוא רשימת  לקוחות/ספקים מאקסל
 • מערכת 1000 רשות המיסים - בדיקה ניכוי מס ותוקף אישור מס
 • פרטי חברה - חלון לעדכון פרטים להתקשרות בעת עדכון תוכנה
 • גיבוי יומי של כל הנתונים בשעות הבוקר המוקדמות   (גיבוי במשך היום - כל 2 שעות).
 • תמיכת נציג שרות בקליק אחד
 • הגדרת סחירות שיק לכל חברה ובנק
 • מסד נתונים ענן - SQL Server
 • גרסאות עדכניות ללא תשלום נוסף
 • גרסאות עדכניות - עדכון אוטומטי
 • הדרכת תוכנה, ממשקים והסבר אודות עדכונים ע"י נציג בזמן אמת.