תוכנה להדפסה על צ'קים
וניהול תזרים מזומנים בעסק

חייגו: 1-800-877-222

שיק-צ'ק לייט - קביעת מועד

קביעת פגישה לעדכון תוכנה / הדרכהלקוח/ה יקר/ה,
לקביעת פגישה נא ללחוץ על "קביעת פגישה בקליק" המופיע בחלון זה.
לקוחות חדשים -
ניתן לקבוע מועד להתקנה
לקוחות קיימים -
קביעת מועד תדרוך תוכנה לעובד/ת חדש/ה
קביעת מועד התקנה לעמדה חדשה
קביעת מועד לעדכוני תוכנה / תדרוך שינויים בתוכנה

השירות אינו כרוך בתשלום נוסף והינו כלול במחיר שרות שנתי של חברתנו.

לקבוע פגישה בקליק אחד - שרות מהיר שיק-צ'ק