גב צ'ק - תקן 501

גב צ'ק – תקן 501 הינה אחת דרכים לעמוד בתקנות והחוקים של בנק ישראל. כחלק משינוי נראות השיקים – תקן 501 , החל מתאריך 01/07/2019 שיקים ללא הגבלת סחירות מחויבים בהדפסת טבלה בגב השיק לצורך אפשרות ביצוע הסבת השיק. השינוי חל גם על חזית הצ'ק התחלפו מיקומי התאריך והחתימה. תאריך יופיע במרכז הצ’ק והחתימה בצדו הימני של הצ'ק. שינוי זה נעשה כדי למנוע כתיבה על גבי הפס המגנטי בתחתית השיק, ובשביל להדגיש את ההבדל בין השיק הישן לחדש.

להלן גב צ'ק להדפסה בפורמט מותאם להדפסת צ'קים מתוכנת שיק-צ'ק. הדפסת של טבלה בגב צ'ק מהאתר ובאופן עצמאי ניתן ללא עלות.

הדפסת גב צ'ק - תקן 501

"מחודש יולי 2019 כל שיק אשר מופק ללא הגבלת סחירות ( ללא הגבלה של "מוטב בלבד" בצ'ק ) מחויב להיות עם טבלה בגב צ'ק אשר תנחה את המשלם או המקבל לגבי המידע שהם נדרשים לציין בגב השיק לצורך הסבתו בצורה חוקית. הטבלה תודפס רק על גבי הצ'קים שלא הודפסה עליהם הגבלה של 'למוטב בלבד'.

בנק ישראל הנחה את הבנקים כך שיקים שיופקדו למשמרת לפני תאריך כניסת החוק לתוקף ויוצגו לגבייה לאחר תאריך כניסת החוק לתוקף, לא יוחזרו גם אם לא יעמדו בחוק לצמצום המזומן.

החוק מטיל אחריות על הבנקים, בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא לפרוע צ’קים החורגים מהמגבלות מרגע כניסת החוק לתוקפו ביולי 2019.

לצד האחריות שמוטלת על הבנקים חשוב גם שהלקוח הפרטי יערך לשינויים על פי תקן 501"… קרא עוד…

גב צ'ק – תקן 501 הדפסת טבלה ללא עלות

בחברתנו ישנה אפשרות הדפסת גב צ'ק בהתאמה לכל תוכנה הטבלה מיועדת להנחות את המשלם או את מקבל השיק לגבי המידע שהם נדרשים לציין בגב השיק לצורך הסבתו בצורה חוקית

הצעת מחיר בהתאמה אישית

הזמן שלכם חשוב לנו!

ממלאים טופס קצר
ומקבלים הצעת מחיר
מותאמת בדיוק לעסק שלכם

תשובות לשאלות נפוצות

רוצים לדעת עוד?

לחצו וצפו בשאלות ותשובות נפוצות…