הוספת חברות או חשבונות בנק לתוכנה

הוספת חברות או חשבונות בנק בתוכנת שיק-צ'ק היא אפשרית ופשוטה. בתוכנת שיק-צ'ק לייט / פרו / אנלימיט אין מגבלה על הוספת חברות ו/או חשבונות בנק. בשלב הרכישה ניתן להתחיל להשתמש בתוכנה עבור חברה אחת ובהמשך ניתן להוסיף עוד חברות / חשבונות בנק נוספים. במידה ואתם רוצים להוסיף חשבון או חברה נוספת, צריך להפיק הזמנה ולקבל מאתנו טפסים בכדי להחתים את הבנק שלכם. כאשר תרצו לבצע הוספת חברה או בנק פשוט פנו לחברתנו בעמוד יצירת קשר או בטלפון 1800-877-222 ואנו נלווה אתכם בתהליך. כל חשבון נוסף או חברה נוספת כרוכים בעלות חד פעמית.