האם בתוכנת שיק-צ’ק יש הגנות?

ישנן מספר הגנות בתוכנה, לכל עמדה ישנו רישיון ייחודי אשר לא ניתן לזיוף, רישיון זה מאומת בכל הפעלה מול שרת רישיונות בחברתנו. בעת הפעלת תוכנת שיק-צ'ק ישנו מסך כניסה מוגן עם שם משתמש וסיסמה, כמו כן ניתן לנהל משתמשים עם הרשאות שונות. בהגדרות התוכנה ניתן להגדיר מפתח הגנה - מפתח זה מאפשר הדפסת צ'קים רק